top of page

Fanget hundre tonn plast

Jan Hanchen Michelsen

06.11.2022

Prosjektet The Ocean Cleanup har nå gjennomført et vellykket testprosjekt i Stillehavet.

Derfor var ikke så mange som så mye håp i The Ocean Cleanup, som den unge ildsjelen Boyan Slat lanserte i 2013. En ide om å samle plast i en diger trål.

Det er beregnet at nærmere hundre tusen tonn plast har samlet seg i «The Great Pacific Garbage Patch». Det er et stort havområde mellom California og Hawaii.

I tillegg er det en lignende plastvirvel sørøst for Japan på andre siden av Stillehavet og også i Atlanterhavet og Det indiske hav har havstrømmene bygget opp flere slike samlingspunkter, så problemet har et enormt omfang.

Nederlenderen fikk ideen da han som 16-åring var på ferie med familien i Egeerhavet og selv så at det var mer plast enn fisk i havet.

Både teknisk og økonomisk har dette da vist seg å være et krevende prosjekt, og skulle dagens teknologi benyttes videre ville det ta en evighet og koste enorme summer å gjøre en virkelig solid innsats mot plastkatastrofen. Også utslippene forbundet med «trålingen» ville være massive.
The Ocean Cleanup er derfor klokkeklare på at oppskalering er eneste vei fremover når målet er å fange opp nitti prosent av all havplast innen 2040:

Optimistisk ildsjel

– Når det handler om å rydde havene betyr størrelse alt. Større innsamlingssystemer betyr færre støttefartøyer, som er den viktigste kostnadsdriveren og innebærer de største CO2-utslippene i våre operasjoner. Kort forfalt: Større systemer betyr lavere kostnader per innsamlet kilo havplast, skriver organisasjonen.


Norsk aktør tungt involvert

Med på laget under utviklingen av versjon 002 av «plastnoten» er norske Mørenot. Bedriften har stått for design, testing og produksjon av både nettet og overvåkningselektronikken. Det er svært viktig at ikke plastsamleren skader dyrelivet unødig, dette unngås ved hjelp av akustiske skremmesignaler, skremmelys og rømningsåpninger.

Trålen trekkes i små 1,5 knop, så normalt vil ikke fisk og sjøpattedyr bli fanget, men takket være kameraovervåking kan mannskapet på slepebåtene bli oppmerksom på problemer med dyr som setter seg fast og kan gripe inn etter behov...

Saken ble originalt offentliggjort i Seilmagasinet, No.5/22.
Les hele saken her: https://www.seilmagasinet.no/miljo-plastforsopling-sm202205/fanget-hundre-tonn-plast/768584

Les originalsaken her:

bottom of page