Debatt: Skal man lage drivstoff av plastsøppel?

Kr9c3J0Z_edited_edited.png
Kr9c3J0Z_edited.png
Kr9c3J0Z_edited.png
Kr9c3J0Z_edited.png
Kr9c3J0Z_edited.png
Kr9c3J0Z_edited.png
Kr9c3J0Z_edited.png
Kr9c3J0Z_edited.png

Land: Indonesia

Thema: Miljø

6K9A8518 - Foto -_.jpg

Problemstiling:

Underveis på våre reiser har vi vært innom noen av verdens mest isolerte steder: I Atacama-ørkenen i Sør-Amerika, midt ute i Stillehavet, på ubebodde øyer i Sørøst-Asia og i Nordvestpassasjen. Uansett hvor langt vekk vi befant oss, fant vi overalt spor av mennesker i form av plastsøppel.

En dag møtte vi barneskolelæreren Magafira Ali (Maga) på Banda i Indonesia. Han introduserte oss for et spennende løsningsforslag, som holdt på å iverksettes i praksis på den tropiske paradisøya. Plastsøppelet her blir gjort om til drivstoff som bensin og diesel. Kan dette være løsningen? Er dette veien å gå for å rydde planeten vår og omgjøre søppelet til en verdifull råvare? Eller forlenger denne idéen bare levetiden til utdaterte forbrenningsmotorer, og flytter problemet til atmosfæren i det skadelig plast gjøres om til skadelig CO2?

Dette skal diskuteres av elevene i en debatt.

Framgangsmåte:

Elevene deles inn i to grupper, én gruppe er kontra og én er pro bruk av plastsøppel som drivstoff. Nå skal elevene ved hjelp av smart-telefonene sine drive research på egen hånd, og hver gruppe finner argumenter og lager sin egen argumentasjonsstrategi.

Så velger hver gruppe sine debattanter, og en debattlederen velges ut. 

Debattlederen fører an gjennom debatten, holder øye med tiden og passer på at reglene for debatten blir overholdt av deltagerne. Før og etter debatten skal elevene i plenum stemme om de er for eller imot.

Til slutt blir debatten evaluert, og elevene skal begrunne valget av sin side i saken.

Debatten må gjerne filmes, og gir et veldig nyttig utgangspunkt for videre fordypende undervisning, både med tanke på innhold og ferdigheter. 

Forslag til videre bruk av debatten i undervisning framover│Fokus på: 

 • Innhold: alternative løsninger for plastproblematikken

 • Mediekompetanse: Fokuset legges på en dypere refleksjon av research-fasen. Hovedtema kan være:

  • Meningsfull bruk av smarttelefon

  • Utfordringer knyttet til flytting både av ansvar og kringkasting av informasjon fra proffe aktører (NRK, Aftenposten) til privatpersoner (bloggere, private Youtube-kanaler).

Tilknytning til læreplan: SAF01-04, Læreplan i samfunnsfag

Følgende ferdigheter blir fremmet i denne leksjonen:

å kunne lese:

 • bevisst velge og velge bort ulike kilder 

 • skille mellom meninger, fakta og påstander

muntlige ferdigheter:

 • lytte til, tolke, formulere og fremme meninger

 • gi respons og diskutere med andre

 • ta ulike perspektiv

 • forstå hvordan ulike uttrykksmåter påvirker budskap og mottaker

 

digitale ferdigheter:

 • utøve digital kildekritikk og velge ut relevant informasjon 

Relevante tverrfaglige temaer:

 

Bærekraftig utvikling:

- Mye av plasten i Indonesia kommer fra Europa. Indonesia kjøper europeisk plastsøppel som skal resirkuleres og så bli til en salgbar råvare. Mengden overstiger Indonesias ressurser og mye av plasten havner på søppelfyllinger og etter hvert i Naturen. Dermed har vår daglig adferd her hjemme innvirkninger til hverdagen til øyboere i Indonesia.

Relevante Bærekraftsmål:

1. Utrydde fattigdom

- Ved å lage drivstoff av plastsøppelen får plasten en økonomisk verdi som kan bli til en inntektskilde til hardt rammede lokalsamfunn

7. Ren energi til alle

- Energien som blir utvinnet sørger for at naturen blir renere. Går dette på bekostningen av ren atmosfære?

8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst

- Å lage salgbar drivstoff av plastsøppel vil sørge for at områder som er rammet av forsøpling får tilgang til en verdifull råvare. Dette kan potensielt sørge for økonomisk vekst og nye arbeidsplasser i område. Hva må til, for å sikre en rettferdig fordeling av resurser og anstendig arbeid?   

9. Industri, Innovasjon og Infrastruktur

11. Bærekraftige byer og lokalsamfunn

12. Ansvarlig forbruk og produksjon

- Kan det være en fare for at terskelen for å produsere, bruke og kaste (engangs-)plast blir lavere når søppelen får økonomisk verdi? 

13. Stoppe klimaendringene

- Ved å lage drivstoff av plast o brenne den vil man utslippe CO2. Flytter man problemet bare fra havet til atmosferen?

14. Livet i havet

- Livet i havet er hardest rammet av plastforsøplingen, både via direkte skade på dyr og mikroplast som fordeles gjennom hele næringskjeden.

 

 

Dokumenter og media

Introvideo